Điều Kiện Để Được Học Và Đào Tạo Bằng Đại Học Thứ Hai Là Gì?

Điều kiện để được học và đạo tạo bằng đại học thứ hai là gì? Để giải quyết vấn đề thắc mắc của hầu hết các bạn khi có mong muốn học thêm để đạt được bằng đại học thứ hai với nhiều mục địch khác nhau như nâng cao bằng cấp, chuyển nghề hay phù hợp với niềm đam mê nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước hết các bạn nên hiểu rằng văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Sau đây dịch vụ làm bằng đại học giá rẻ xin cung cấp thông tin cụ thể về điều kiện để được học và được đào tạo bằng đại học thứ hai theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo như:

Xem thêm:

– Hướng Dẫn Biện Pháp Làm Bằng Đại Học Hiệu Quả Nhất

– Đặc Điểm Thu Hút Của Dịch Vụ Làm Bằng Đại Học Có Hồ Sơ Gốc

lam bang dai hoc

1. Điều kiện để được học bằng đại học thứ hai:

1. Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định tại Thông tư liên Bộ Y tế – Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai.

2. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định của trường. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ hai được qui định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

2. Điều kiện để được đào tạo bằng đại học thứ hai:

1. Việc đào tạo bằng đại học thứ hai chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc của Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng đối với các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc) ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính qui sau khi có ít nhất hai khoá chính qui của ngành đó tốt nghiệp.

2. Cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Đại học và Vụ Kế hoạch và Tài chính) và với Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng (đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học). Trong văn bản cần nêu rõ số lượng đào tạo bằng đại học thứ hai cho từng ngành, qui mô hệ chính qui đang đào tạo của ngành này; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như đội ngũ giảng viên (số lượng, trình độ, tỷ lệ sinh viên/1giảng viên), trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy và học tập.

3. Trên cơ sở đề nghị của các cơ sở đào tạo, chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính qui hàng năm và các điều kiện bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho các cơ sở có đủ điều kiện. (Các Đại học giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc).

Tuy nhiên ngoài cách phương pháo giáo dục trực tiếp học đại học để có văn bằng đại học thứ 2 thông qua việc làm bằng đại học chỉ trong 2 đến 3 ngày. Tác dụng của phương pháp làm bằng đại học giá rẻ có hồ sơ gốc uy tín và chất lượng để giảm chi phí và tiết kiệm thời gian một cách hiểu quả nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LH thuê Web