Lưu trữ thẻ: Thất nghiệp

Tệ nạn xã hội bùng phát trong giới trẻ do không có việc làm

Với nền kinh tế hiện đại hóa, công nghiệp hóa như hiện nay thì việc đời sống con người ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ở một góc khuất nào đó thực tế đó đã đem đến mặt tối đặc biệt ở giới trẻ hiện nay, đó chính là tệ nạn xã hội bùng phát […]

Bùng nổ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam bùng nổ và gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt với hầu như giới trẻ thì thực trạng này thường xuyên và phổ biến như cơm bữa. Vậy lý do tại sao lại dẫn đến thất nghiệp bùng nổ và đâu là giải pháp […]

LH thuê Web