Thủ Tục Cấp Lại Bằng Đại Học Bị Mất

Thủ tục cấp lại bằng đại học bị mất cho cá nhân vì nhiều nguyên nhân khác nhau trước tiên bạn cần làm đơn trình bày rõ lý do bị mất có xác nhận của Công an cấp huyện, đơn xin cấp bản sao từ sổ gốc.

Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc được quy định tại Điều 25 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT. Trình tự, thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc được quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT.

Xem thêm:

– Dịch Vụ Làm Phôi Bằng Đại Học Cao Cấp

– Chất Lượng Bằng Đại Học Giả Được Đảm Bảo Qua Những Tiêu Chí Nào?

lam bang dai hoc

1. Về thủ tục yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

Theo Điều 26 của quy chế trên về thủ tục yêu cầu cấp văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

– Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

– Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

– Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ được quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc:

Theo Điều 27 của quy chế trên về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc:

1. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.

2. Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ được thực hiện như sau:

a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

b) Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao. Lệ phí cấp bản sao thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra trong nột số trường hợp người bị mất có thể làm bằng đại học giá rẻ bằng con đường nhanh nhất để thuận tiện cho việc sử dụng và tránh những thủ tục khá phức tạp gây tốn nhiều thời gian để cấp lại bằng đại học bản sao mới.

Làm bằng đại học có hồ sơ gốc đảm bảo uy tín và chất lượng sử dụng  tương đượng như tấm bằng đại học thật vì được làm từ phôi bằng đại học 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LH thuê Web